Kalendarium

 

Kalendarium för hösten 2018:

v.35 börjar avdelningsmötena igen.

Augusti 

Måndag 13/8 Styrelsemöte 18:00-20:00
Torsdag 23/8 Öppet hus i scouthuset 18:30-20:00
Fredag 24/8 Rekrytering på skolorna.
Lördag 25/8 Städdag och ledarupptakt 09:00-17:00
Måndag 27/8 Prova-på-möte för nya spårare och föräldrar 18:00-19:30.

September

Onsdag 19/9 Styrelsemöte 18:00-20:00
Lördag 22/9 Du-o-knopen i Magra 10:00-16:00
Söndag 23/9 Scouterna medverkar på Toarpsdagen.
Onsdag 26/9 Kårstämma 18:00-20:00

Oktober 

Torsdag 4/10 Gemensam kväll inför höstmarknaden. 18:00- 19:30.
Lördag 6/10 Höstmarknad 10:00-13:00
Lördag 13/10 Distriktets årsmöte i Dalsjöfors.
Onsdag 24/10 Styrelsemöte 18:00-20:00

November 

Söndag 18/11 Scouterna medverkar på Skenstaboas julmarknad.
Onsdag 28/11 Styrelsemöte 18:00-20:00

December 

Måndag 10/12 Ljusfesten 17:30-20:00