Viktig information – covid 19

Med anledning av coronaviruset och covid-19. 
Corona/Covid-19 uppdatering inför terminsstart 2020.
Med utgångspunkt i aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten så har Dalsjöfors Scoutkårs styrelse beslutat att tillsvidare fortsätta att genomföra våra avdelningsmöten.
Dock med vissa förändringar.
– Alla möten kommer att hållas utomhus.
– Innehållet i mötena (inklusive öppning/avslutningscermonier) kommer att anpassas så att fysisk närkontakt minimeras.
Påminner också igen om nedanstående!
Stanna hemma från Scouterna om du svarar ja på en av följande frågor:
– Har du nyligen besökt något högriskområde?
– Har du varit i kontakt med någon som testat postivt för Corona?
– Är du förkyld?
– Har du hosta?
– Har du feber?
För oss som kommer till scouterna påminner vi också om att:
– Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
– Komplettera gärna med handsprit.
– Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
– Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
Nya beslut kommer att tas och kommuniceras om myndigheternas rekommendationer ändras.
/Styrelsen Dalsjöfors Scoutkår