Redo för livet!

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör – vi är schyssta kompisar! Scouternas verksamhet genomförs oftast i de lokala föreningarna – scoutkårerna.

Barnen och ungdomarna är indelade i olika åldersgrupper, som vanligtvis träffas regelbundet under terminen. På mötena gör man allt från att lära sig om överlevnad i naturen till att diskutera jämställdhetsfrågor eller göra insatser i samhället.

Läs mer i bifogad folder.